ไซนัสอักเสบ ( sinusitis )

ไซนัสอักเสบหมายถึงการอักเสบติดเชื้อที่โพรงไซนัสซึ่งโพรงไซนัสนี้จะเป็นโพรงอากาศเล็กๆที่อยู่ตรงส่วนหน้าของกะโหลกที่อยู่รอบรอบจมูกได้แก่โพรงไซนัสที่โหนกแก้ม โพรงไซนัสที่หน้าผากและที่ข้างข้างหัวตาซึ่งโปร่งใสนัดนี้จะมีทางเชื่อมเปิดโล่งต่อถึงกันกับโพรงจมูกดังนั้นถ้าโพรงจมูกนี้มีการติดเชื้อเช่นติดเชื้อจากการเป็นหวัดน้ำมูกไหลแพ้อากาศเรื้อรัง เยื่อจมูกอักเสบ ผนังที่กันรู้จมูกคตหรือได้รับการบาดเจ็บ สาเหตุเหล่านี้อาจทำให้เกิดเชื้อโรคจากโพรงจมูกจะลุกลามเข้าไปในโพรงไซนัสจนทำให้เกิดเป็นโรคไซนัสอักเสบขึ้นมาได้

สาเหตุของไซนัสอักเสบ
สาเหตุอาจเริ่มจากการเป็นหวัดน้ำมูกไหลแพ้อากาศเรื้อรังเยื่อจมูกอักเสบ ผนังกั้นรูจมูกคดหรือการได้รับบาดเจ็บแล้วจะทำให้เชื้อโรคจากสาเหตุดังกล่าวจะลุกลามจากโรงจมูกเข้าไปในโพรงไซนัสบริเวณโหนกแก้มหรือหน้าผากหรือข้างข้างตาแล้วทำให้โพรงไซนัสเหล่านี้ติดเชื้อจนเกิดเป็นไซนัสอักเสบขึ้นมาได้

อาการที่แสดงออกของไซนัสอักเสบ
1จะรู้สึกมันมันหนักหนักตรงบริเวณหัวตาหน้าผากโหนกแก้มหรือรอบรอบกระบอกตาและอาการจะปวดมากขึ้นเวลาก้มศีรษะหรือเปลี่ยนท่า
2ให้สังเกตเวลาสูดลมหายใจจมูกจะมีกลิ่นคาวและอาจมีการขัดจมูกน้ำมูกไหลร่วมด้วย
3น้ำมูกจะมีกลิ่นคาวและอาจมีสีเหลืองหรือข้นเขียว
4ทดสอบการเป็นไซนัสอักเสบโดยใช้นิ้วเคาะที่หนูแก้มหรือหน้าผากถ้ารู้สึกเจ็บในขณะเคาะแสดงว่ากำลังมีการติดเชื้อตรงบริเวณที่เคราะห์ค่อนข้างมาก

คำแนะนำ
1หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้แพ้อากาศคัดจมูกน้ำมูกไหลเช่นฝุ่น ขนสัตว์ ละอองเกษรดอกไม้
2การรักษาร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายพอควรแล้วนอนพักผ่อนอย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง

Author:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *