เรื่องเหลือเชื่อ ของน้ำเชื้อ

อสุจิ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าน้ำเชื้อ เป็นสารคัดหลั่งที่จะหลั่งออกมาเมื่อเราถึงจุดสุดยอด (more…)